CategoryHistoria przypadku

1. POTRZEBA Wysokie standardy jakości w rozwiązaniach opakowaniowych Zero magazynowania dla firmy Zapewnienie ciągłości działania Outsourcing działań z zakresu planowania, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej (mniej osób) 2. WDROŻONY PROCES Projektowanie, testowanie i produkcja całego pakietu produktów technicznych (PC) Pełna widoczność danych dotyczących prognoz i produkcji (integracja danych) Magazyny call off z czasem 45 minut (dostawa,...
Learn More
1. POTRZEBA Optymalizacja zarządzania i wprowadzania materiałów do zakładu Ogólna optymalizacja przepływu Poszukiwanie nowych rozwiązań 2. WDROŻONY PROCES Przejście od materiałów wstępnie zmontowanych do zestawów opakowań do samodzielnego montażu dostarczonych na płasko Magazyn typu buffer stock, w którym Deles zarządza materiałami Zmiana z dostawy „call off” na planowanie popytu w oparciu o harmonogramy produkcji (codziennie)...
Learn More
1. POTRZEBA Utrzymanie wysokiej jakości rozwiązań w zakresie opakowań Skrócenie czasu projektowania Zmniejszenie złożoności zarządzania Zmniejszenie kosztów 2. WDROŻONY PROCES
 Standaryzacja kodów i materiałów opakowaniowych Badanie nowych rozwiązań Zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z planowaniem, zaopatrzeniem, produkcją, magazynowaniem materiałów opakowaniowych 3. OSIĄGNIĘTA WARTOŚĆ Jeden partner dla wszystkich działań związanych z zarządzaniem opakowaniami – 45% kodów opakowań...
Learn More
1. POTRZEBA Niższe koszty zarządzania, logistyki i materiałów związanych z opakowaniami Zmniejszenie stopnia złożoności Utrzymanie wysokiej jakości rozwiązań w zakresie opakowań 2. WDROŻONY PROCES 8 godzin na: call off, przygotowanie dostawy, załadunek ciężarówki i dostawę Raz w tygodniu obecność technika DELES w celu zoptymalizowania istniejącego pakietu i opracowania nowego. Opracowanie i wdrożenie zmiany strumienia: delokalizacja...
Learn More
1. POTRZEBY KLIENTA Budowa nowego centrum dystrybucyjnego zaczynając od realizacji „green field”. Kontrola organizacji operacyjnej, w szczególności w zakresie działań związanych z kompletacją, kontrolą i pakowaniem, w celu oceny i identyfikacji innowacyjnych rozwiązań, które poprzez racjonalizację i optymalizację przepływów umożliwią przezwyciężenie obecnych nieefektywności. 2. BADANIE WYKONALNOŚCI Ocena prawidłowego rozmieszczenia i układu budynku w obrębie dostępnej...
Learn More
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.