1.

POTRZEBY KLIENTA

2.

BADANIE WYKONALNOŚCI

3.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Projekt ma na celu powiększenie nowego centrum dystrybucyjnego w perspektywie średnio- i długookresowej. Z tego powodu konieczne było oszacowanie sytuacji przyszłych strumieni w oparciu o tendencje wzrostowe i zmiany wynikające z nowej polityki magazynowej. 

4.

WDROŻONE ROZWIĄZANIA

Wybór konfiguracji budynku nowego centrum i jego usytuowania w obrębie dostępnego terenu został dokonany w celu:  

Nasze badania zaowocowały opracowaniem dwóch alternatywnych modeli, różniących się poziomem przyjętej automatyzacji:

ROZWIĄZANIE 1 ROZWIĄZANIE PODSTAWOWE

Charakteryzuje się mniejszym stopniem automatyzacji. 

ROZWIĄZANIE 2 ROZWIĄZANIE ZAAWANSOWANE


Charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji wszystkich elementów systemu logistycznego. 

Opracowanie rozwiązań będzie miało charakter modułowy, dzięki określeniu odrębnych podsystemów, które można zintegrować ze sobą w ramach ewentualnego rozwiązania mieszanego.  Oba rozwiązania przewidują systemy skalowalne w celu dostosowania do wolumenów Fazy 2.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? Skontaktuj się z nami w sprawie ONE SOURCE: indywidualnie dopasowanego rozwiązania

    Close Zoom
    Context Menu is disabled by theme settings.