Rozwiązania z wykorzystaniem drewna

Rozwiązania z wykorzystaniem drewna

Projektujemy rozwiązania opakowaniowe z wykorzystaniem elementów drewnianych i pochodnych, oprócz dostaw standardowych produktów z drewna.

PALETY

Standardowe palety drewniane lub w pełni konfigurowalne pod względem wielkości i rodzaju odporności z dodatkową możliwością obróbki ISPM15 i znakiem FITOK na eksport.

 

 

 


DREWNIANE SKRZYNIE

Drewniane skrzynie ze ścianami wykonanymi z desek ułożonych w sposób ciągły, które mogą być również składane. Wymiary są w pełni konfigurowalne, jak również właściwości, rodzaj (surowe drewno, sklejka lub drewno prasowane) i jakość materiałów. Możliwe jest również dodanie obróbki ISPM15 i znaku FITOK na eksport.

 

 

 

 


DREWNIANE SKRZYNIE AŻUROWE

Drewniane skrzynie z desek ułożonych w odstępach. Wymiary są w pełni konfigurowalne, jak również charakterystyka, rodzaj i jakość materiałów. Możliwe jest również dodanie obróbki ISPM15 i znaku towarowego FITOK na eksport.

 

 

 


ROZWIĄZANIA ŁĄCZONE

Drewno może być również stosowane w projektowaniu specjalnych opakowań oraz w połączeniu z innymi materiałami ochronnymi i amortyzującymi.

 

 

 

 


XX – kod kraju
0000 – kod producenta lub dostawcy obróbki (liczba/litery)
ZZ – rodzaj obróbki HT lub MB

CZYM JEST OBRÓBKA ISPM15?

ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures – Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych) to międzynarodowy standard, który przewiduje stosowanie środków fitosanitarnych w odniesieniu do opakowań z surowego drewna o grubości powyżej 6 mm, przeznaczonych na eksport poza UE, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pasożytów i organizmów szkodliwych.

Przepisy wymagają, aby drewno zostało poddane obróbce cieplnej (HT – Heat Treatment) lub fumigacji bromkiem metylu – ta ostatnia metoda nie jest już dozwolona w UE od 2010 roku. Norma wymaga, aby opakowania z surowego drewna impregnowanego zgodnie z ISPM 15 były certyfikowane poprzez umieszczenie na nich znaku.

DELES jest autoryzowanym dealerem FITOK.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.