, Formiarki pudełek I kartonów

Formiarki pudełek I kartonów

Automatyczne urządzenia formujące pudełka klapowe (amerykańskie) również o dużych wymiarach z dnem zaklejonym taśmą I zamknięciem klejem typu hot-melt. Kartoniarki karuzelowe pionowe I poziome.

Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.